Dette er tekstversionen af Nøgletal og aktiviteter
Klik her for at komme til den grafiske version af Nøgletal og aktiviteter

Forside - Læs op - Sitemap


Nøgletal og aktiviteter


Sygehus Sønderjylland har aktiviteter i Aabenraa, Sønderborg og Tønder og et optageområde på ca. 228.000 indbyggere.

Organisation og personale

Organisatorisk er sygehuset struktureret i 23 afdelinger - kliniske afdelinger, kliniske serviceafdelinger og serviceafdelinger - med tilhørende ambulatorier og sengeafsnit. Derudover er der en række stabsafdelinger - Kvalitet, HR og Økonomi og Planlægning - samt en IT-afdeling, afdelingen for sygehusbyggerig i Aabenraa og Sønderborg” og Lærings- og Forskningshuset.

På Sygehus Sønderjylland er der ansat omkring 3000 medarbejdere svarende til ca. 2640 fuldtidsstillinger.

Se sygehusets afdelinger og afsnit under punktet "Organisation".

Gå til information om Sygehus Sønderjyllands organisering i afdelinger og afsnit.

Økonomi

Sygehus Sønderjylland havde i 2019 en omsætning på 2 mia. kr, fordelt på knap 1,4 mia. kr. på personale og 0,6 mia. kr. på øvrig drift.

Aktivitet

Sygehus Sønderjylland havde i 2019 en aktivitet på lige over 1/2 mio. patienter fordelt på ambulante besøg og indlæggelser:

Af de ambulante besøg havde skadestuen i Aabenraa og skadeklinikkerne i Sønderborg og Tønder følgende besøg:

Antallet af fødsler på Sygehus Sønderjylland i 2019 var 1.719.

Antal senge

Ved udgangen af 2019 havde Sygehus Sønderjylland 346 senge fordelt på matriklerne i Aabenraa og Sønderborg.

Andre nøgletal

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk