Dette er tekstversionen af Samarbejde med patientforeninger
Klik her for at komme til den grafiske version af Samarbejde med patientforeninger

Forside - Læs op - Sitemap


Samarbejde med patientforeninger


Sygehus Sønderjylland samarbejder med en lang række patientforeninger. Patientforeningerne har til formål er at vejlede og støtte patienter og deres pårørende. Samarbejdet består bl.a. i drift af såkaldte Info-caféer og inddragelse i konkrete projekter.

Info-cafeer

Sygehuset samarbejder med patientforeningerne om 2  info-cafeer på sygehusets matrikler i henholdsvis Aabenraa  og Sønderborg. Igennem info-cafeerne er det muligt for patienter, besøgende og sygehusets personale at søge information om forskellige sygdomme og patientforeninger. Derudover har mange af patientforeningerne på skift mødetid i infocafeerne. Sygehuset stiller lokale og faciliteter til rådighed for info-cafeerne, derudover tager patientforeningerne sig af den daglige drift.

Inddragelse i konkrete projekter

Sygehus Sønderjylland inddrager løbende relevante patientforeninger i forhold til helt konkrete emner og projekter på sygehuset. Patientforeninger fungerer f.eks. som sparringspartner eller deltager i konkrete arbejdsgrupper alt efter behov.

Oversigt over patientforeninger, Sygehus Sønderjylland samarbejder med

Her får du en oversigt over de patientforeninger, Sygehus Sønderjylland samarbejder med.

Gå til oversigt
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk