Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Professorer

Sygehus Sønderjylland har en række professorer ansat i forskerstillinger.

Fakta om professorater

En professor er underviser og forsker ved et universitet.

Titlen forskningsprofessor bruges om en person, der for en 3-5 årig periode aflønnes som professor mod at varetage en bestemt forskningsaktivitet. Ved Sygehus Sønderjylland påtager professoren sig vejlednings- og forskningsopgaver ved siden af sit arbejde som overlæge. Professoren fungerer som leder af en forskergruppe og har ansvaret for forskningsenhedens drift. Ansættelse sker for professordelens vedkommende på Syddansk Universitet.

En adjungeret professor er en person med funktion og viden på et højt fagligt niveau, som et universitet ønsker at hædre og dermed knytte nærmere til sig. Titlen tildeles for fem år ad gangen og er ulønnet, men giver efter nærmere aftale adgang til deltagelse i institutionens/ sygehusets forskning og undervisning.

En ansøger til et professorat bedømmes normalt af et bedømmelsesudvalg på baggrund af de kvalifikationer, der stilles krav om i det pågældende stillingsopslag. Dog skal der under alle omstændigheder dokumenteres en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau.

 

 

Christian Backer Mogensen Akutcenter-FAM forsknings- og specialeansvarlige overlæge
 

Professor, overlæge Christian Backer Mogensen
Koordinerende forskningsleder ved IRS Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet, leder af Den fokuserede enhed for akutforskning, Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland

E-mail: christian.backer.mogensen@rsyd.dk

Link til publikations- og aktivitetsliste

Læs mere på http://sygehussonderjylland.dk/wm426597

 Christian Backer Mogensens forskningsområder er hovedsageligt klinisk epidemiologisk forskning i akutte tilstande, akut diagnostik og organisation af patientforløb.

     
portræt i trykkvalitet
 

Professor, overlæge Vibeke Andersen

 

Enhed for Molekylærdiagnostik og Klinisk Forskning, Sygehus Sønderjylland
Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

E-mail: vibeke.andersen1@rsyd.dk 

Se mere på Syddansk Universitets hjemmeside under Find a researcher.

 

 

     
Professor Thor Petersen
 

Professor, overlæge Thor Petersen
Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

E-mail: Thor.Petersen@rsyd.dk

 

Thor Petersen er professor i afdeling for Hjerne- og nervesygdomme, Sygehus Sønderjylland.

     
Peter Gerner-Smidt
 

Adjungeret professor Peter Gerner-Smidt
Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

E-mail: plg5@cdc.gov eller psmidt@health.sdu.dk

Peter Gerner-Smidt er blevet udnænvt som adjungeret professor ved Sygehus Sønderjyllands Fokuserede Forskningsenhed for Molekylærdiagnostisk og Klinisk Forskning, som dermed får tilknyttet en international kapacitet inden for området.

     
Foto af Jette Primdahl  

Sygeplejerske, MHH, ph.d., professor Jette Primdahl

IRS-Center Sønderjylland, Dansk Gigthospital i Sønderborg

E-mail: jprimdahl@gigtforeningen.dk og jette.primdahl@rsyd.dk
Link til
publikations- og aktivitetsliste

 

 Se i øvrigt Gigtforeningen

 

     
Professor Ann Bremander
 

Ann Bremander, professor i reumatologisk rehabilitering ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, Dansk Gigthospital i Sønderborg.

E-mail: abremander@gigtforeningen.dk

 

Ann er uddannet sygeplejerske og fysioterapeut med specialuddannelse i reumatologi, forskningslektor ved Lund Universitet. Anns forskning omfatter epidemiologiske, metodologiske og interventionsfokuserede studier af såvel kvalitative som kvantitative forskningsmetodologier i tværfagligt og internationalt samarbejde. Ann har særligt fokuseret på betydningen af fysisk aktivitet for forbedret sundhed og livskvalitet hos  patienter med kroniske inflammatoriske sygdomme og har tidligere indgået i et samarbejde med forskningsenheden i Gråsten for at beskrive  struktur, indhold og udkomme af den reumatologiske rehabiliteringsindsats. 

 

 
   
Adjungeret professor i gruppe- og organisationspsykologi Steen Visholm
 

Adjungeret professor Steen Visholm

Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Email: svisholm@ruc.dk

Steen Visholm er adjungeret professor i gruppe- og organisationspsykologi med tilknytning til Lærings- og Forskningshuset ved Sygehus Sønderjylland.

Læs mere i dette fillink.

 

 

 

 

     
Foto på vej  

Adjungeret professor David Ellinghaus

Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Email:

     
Foto på vej  

Adjungeret professor Jon Stone

Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 2-6-2020Sygehus Sønderjylland | Kresten Philipsens Vej 15 | 6200 Aabenraa | Tlf. 79 97 00 00 | shs.kontakt@rsyd.dk