Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Det Oralmotoriske Team

Vurderingen i Oralmotorisk team er et tilbud til børn og unge med:

 • Problemer i forbindelse med behov for sondemadning.
 • Problemer med savl.
 • Sutte- synke- og tyggeproblemer.
 • Problemer med spisning og drikke.
 • Utydelig tale/artikulation.
 • Kæbeabnormiteter.

Sygehus, kommune, fagfolk og forældre kan indstille til teamet, som mødes 3-4 gange om året.

Om Oralmotorisk Team

Teamet er tværfagligt og tværsektorielt og består af ergoterapeuter, talepædagoger, tandlæge og neuropædiater.

I teamet er der uddannede Castillo Morales terapeuter.

Castillo Morales konceptet er helhedsorienteret og bygger på den viden, man har om centralnervesystemets udvikling, plasticitet og dynamik samt barnets tidlige udvikling. Konceptet tager udgangspunkt i hele barnets motoriske og sensoriske udvikling set i et tværfagligt perspektiv. I konceptet arbejdes der med hele kroppen, ansigt og mund. Der kan eventuelt suppleres med ganeplade og andre former for stimulationshjælpemidler.

Der tages også udgangspunkt i andre metoder f.eks. OPT (Oral Placement Theraphy).

Formål med møderne i Oralmotorisk team for Sygehus Sønderjyllands område
Der indstilles skriftligt til teamet fra sygehus, fagfolk og forældre, og der medsendes video, samt beskrivelser af barnet på forhånd.

 • Teamet laver en vurdering af barnet herudfra.
 • Teamet anbefaler  relevante tiltag, hvilket bliver sendt skriftligt til indstilleren.
 • Teamet foreslår ofte, at en Castillo Morales terapeut fra Oralmotorisk Team giver vejledning til træningsforslag.
  • Der hvor den enkelte kommune ikke har ekspertisen, kan denne købes hos teamet.
 • Teamet kan foreslå en ganeplade/artikulationsplade, som jf. lovgivningen vedr. hjælpemidler finansieres af barnets kommune.
 • Teamet tilbyder tilkøb af en grundigere udredning, som finansieres af barnets kommune.

For at vurderingen kan blive så god som mulig er det vigtigt, at indstillingsskemaet udfyldes korrekt og at der vedlægges alle relevante bilag, video mm.

Der vil altid være en tilbagemelding til den, der har indstillet patienten, og hvis der vurderes, at yderligere undersøgelser er nødvendigt, vil dette ske i et samarbejde med barnets forældre.

Såfremt teamet anbefaler en artikulations/stimulationsplade, er det teamets tandlæge der foretager aftryk osv. Der vil her blive tale om en udgift til pladen som søges som et personligt hjælpemiddel.

Nyttige links

www.mun-h-center.se
www.castillomorales.dk
www.nfh-danmark.dkSiden er sidst opdateret 01-08-2018
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os