Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Forskerservice

Forskerservice giver de kliniske afdelinger vejledning og sparring i alle aspeckter af forskningsprocessen. Vi deler vores kompetencer og erfaring, med jeres engagement og viden.

Forskerservice er etableret under Lærings og Forskninghuset.  

Hvem kan benytte Forskerservice?

Forskerservice er primært for de afdelinger på Sygehus Sønderjylland, som ikke har egen forskningsenhed.
Hvis en afdeling med egen forskningsenhed ønsker at gennemføre et projekt, som ligger udenfor forskningsenhedens kompetence kan man også henvende sig til Forskerservice.
Specialestuderende i kandidatuddannelserne, master- og diplomstuderende, læger i hoveduddannelsesstilling kan også benytte Forskerservice, såfremt deres projekt indgår i eller kan udvikles til et forskningsprojekt. 

Se her, hvilke services vil tilbyder klinikere, professorer, lektorer og Ph.d.-studerende.

Hvad kan Forskerservice hjælpe med?

Inden for kvantitative projekter (hvor vi tæller og laver statistik på data) kan vi bl.a. hjælpe med registerstudier og epidemiologiske studier, diagnostiske studier og interventionsstudier.
Inden for kvalitative projekter kan vi bl.a. hjælpe med metasynteser, interviewerundersøgelser og deltagerobservation.
Vi hjælper med systematiske reviews og metaanalyser.

Projekter der modtager hjælp fra Forsekrservice skal have en størrelse, så det kan publiceres videnskabeligt. Hvis du er i tvivl om det, så henvend dig, så vurderer vi det i fællesskab eller kommer med forslag til projektet.


Vi hjælper ikke med kvalitetssikrings- eller udviklingsprojekter, med mindre de kan udvikles til et egentligt forskningsprojekt, hvilket mange kan. Hvis du er i tvivl, så henvend dig, og så vurderer vi det i fællesskab.

Forventninger til afdelingen

Afdelingsledelsen skal altid orienteres om og acceptere en henvendelse fra en medarbejder inden Forskerservice kan yde støtte. Afdelingsledelsen skal der stå cc på mail med henvendelsesblanket (trin1 i processen).
Det forventes, at de(n) medarbejdere fra afdelingen gør et betydeligt stykke arbejde selv.
Forskerservices medarbejdere er aflønnet af SHS og kan bruges af afdelingerne uden beregning.
Forskerservice har ikke økonomiske midler til frikøb af personale eller drift af projekter, men kan hjælpe med at ansøge fonde og SHS om frikøb.

Kontakt os på: Forskerservice.SHS@rsyd.dk


Link Kontakt Forskerservice

Siden er sidst opdateret 11-08-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os